preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Čestitka za Dan škole

Zadruga Suncokret

Oglasna ploča
Skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 13. 7. 2022. 11:07

U privitku se nalazi skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora te odluka o usvajanju financijskog izvješća i pravilnik o vladanju. 


[OPŠIRNIJE]Odluka o konačnom popisu udžbenika
Ivan Kunac / datum: 1. 7. 2022. 14:56

Na temelju članka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018. od 21. prosinca 2018.)   ravnateljica   Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik , Ljiljana Bandić, dipl.uč. uz prethodnu suglasnost i prema odabiru stručnih aktiva u školi dana 01.07.2022. godine donosi:

ODLUKU o konačnoj  listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava         prema odabiru stručnih aktiva u školi za OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik.

                                                                      Članak 1.

U Konačnoj  listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školi za OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik nalaze se slijedeći udžbenici za razrede od 1.razreda  do 8. razreda osnovne škole (odluku možete pronaći u privitku).


[OPŠIRNIJE]Zapisnik sjednice ŠO i odluke koje proizlaze iz nje
Ivan Kunac / datum: 14. 6. 2022. 12:16

[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu ŠO
Ivan Kunac / datum: 8. 6. 2022. 10:58

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za ponedjeljak, 13. lipnja, 2022. godine s početkom u 14 sati, koja će se održati  u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik . 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.  Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika,

3. Razno.

 

                                                                                        Predsjednica ŠO


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru udžbenika za engleski jezik i njemački jezik
Ivan Kunac / datum: 6. 6. 2022. 08:13

U privitku se nalazi odluka o odabiru udžbenika za engleski jezik.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Učiteljskog vijeća
Ivan Kunac / datum: 26. 5. 2022. 08:57

SVIM ČLANOVIMA UČITELJSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

UČITELJSKOG VIJEĆA

Za petak, 03 .lipnja, 2022. godine s početkom u 13,30 sati u prostorijama  škole .

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

       1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

       2.Dogovor o aktivnostima u lipnju (Suradnja s Društvom hrvatskih književnika, Dan škole i ostale aktivnosti do kraja nastavne godine).     

      3.Prijedlozi Povjerenstvu imena učenika za dodjelu nagrada.

      4. Odluka o odabiru udžbenika za engleski jezik.

      5. Razno.

 

   

   Molimo nazočnost svih članova Učiteljskog vijeća.


[OPŠIRNIJE]Skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 16. 5. 2022. 11:34

U privitku se nalazi skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 9. 5. 2022. 12:02

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za petak, 13. svibnja, 2022. godine s početkom u 16 sati, koja će se održati  u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik . 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.  Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto spremač/ice u školi,

3. Razno.

 

                                                                                        Predsjednica ŠO


[OPŠIRNIJE]Skraćeni zapisnik sjednice školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 11. 4. 2022. 09:59

[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 5. 4. 2022. 08:55

Za petak, 08.travnja, 2022. godine s početkom u 16 sati, koja će se održati  u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš . 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.  Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto spremač/ice u školi,

3. Donošenje odluke o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice,

4.Razno.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Učiteljskog vijeća
Ivan Kunac / datum: 4. 4. 2022. 13:28

SVIM ČLANOVIMA UČITELJSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

UČITELJSKOG VIJEĆA

Za petak, 08 .travnja, 2022. godine s početkom u 14,30 sati u prostorijama  škole .

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

       1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

       2.Organizacija nastave nakon proljetnih praznika ,     

      3.Projektni utorak (12.04.2022.) dogovor oko zaduženja,

      4. Izvješće Erasmus- Josipa Grbešić, Prekogranična suradnja- Marjana Kovačić,

      5. Razno- pitanja i prijedlozi.


[OPŠIRNIJE]Skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 18. 3. 2022. 11:12

U privitku se nalazi skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora kao i sve odluke koje proizlaze iz nje.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 11. 3. 2022. 09:26

ŠKOLSKOG ODBORA

Za četvrtak, 17.ožujka, 2022. godine s početkom u 17 sati, zbog epidemiološke situacije a po izjašnjavanju članova ŠO sjednica će se održati  u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš ili elektronskim putem. 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.  Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice edukatora/ce-rehabilitatora/ce u školi,

3. Razno.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Učiteljskog vijeća
Ivan Kunac / datum: 9. 3. 2022. 09:56

SVIM ČLANOVIMA UČITELJSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

UČITELJSKOG VIJEĆA

Za petak, 11. ožujka, 2022. godine s početkom u 13,30 sati u prostorijama  škole .

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

       1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

       2.Izvješće o realizaciji mobilnosti u Poljskoj (Darja Šišić, Ljiljana Bandić) ,     

      3.Izvješće sa novog sastanka partnera u sklopu Erasmusa (Lucija Begonja),

      4. Izvješće o projektu prevencije,dogovor o finalnom danu (Svjetlana Bašić)

      5. Aktualna problematika u radu-razrednici,

      6. Realizacija izleta i ekskurzije,

      7.Imenovanje povjerenstva za procjenu I vrednovanje kandidata za radno mjesto spremačice,

      8. Aktivnosti za ožujak i travanj,

      9. Razno- pitanja i prijedlozi.

 

   

   Molimo nazočnost svih članova Učiteljskog vijeća.


[OPŠIRNIJE]Skraćeni zapisnik školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 21. 12. 2021. 11:08

U privitku se nalazi skraćeni zapisnik školskog odbora kao i odluke koje proizlaze iz njega


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 13. 12. 2021. 12:54

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za ponedjeljak, 20.prosinca, 2021. godine s početkom u 15,30 sati, u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš  Tovarnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.  Verificiranje mandata članovima ŠO imenovanim ispred osnivača školske ustanove,

3.  Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto u školi,

4 . Usvajanje  Financijskog Plana OŠ A.G.Matoš Tovarnik za 2022. godinu i projekcija Plana za 2023. i 2024. godinu,

5. Plan rashoda i izdataka za 2022. godinu i projekcija Plana rashoda za 2023. i 2024. godinu, i Odluke o donošenju Plana nabave za 2022. godinu

6.Usvajanje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik  za 2022,

7.Odluka o o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpisu knjižnične građe,

8. Razno.

 

                                                                                        Predsjednica ŠO


[OPŠIRNIJE]Zapisnik sjednice Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 20. 11. 2021. 08:24

U privitku se nalazi skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora kao i sve odluke koje iz njega proizlaze. 


[OPŠIRNIJE]poziv na sjednicu skolskog odbora
Ivan Kunac / datum: 12. 11. 2021. 15:43

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za ponedjeljak, 15.studenoga, 2021. godine s početkom u 12,30 sati, u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš  Tovarnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.  Verificiranje mandata članovima ŠO imenovanim ispred osnivača školske ustanove,

3. Aktualnosti u školi vezane uz provođenje uputa HZJZ,

4. Usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara,

5. Razno.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora
Ivan Kunac / datum: 19. 10. 2021. 08:48

Izvješćujemo vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/icu edukatora/cu-rehabilitatora/icu na puno neodređeno radno vrijeme-24/40 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi popunjavanja radnog mjesta stručno zastupljenom nastavom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca objavljenog dana 20. rujna, 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik,  a na temelju Izvješća Povjerenstva  koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata, na prijedlog  ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost školskog odbora na sjednici održanoj  dana 18.10.2021. godine  odabrana M. Š., magistra primarnog obrazovanja. Dana  22.10.2021. sklopiti će  se  ugovor o radu s M. Š., magistrom primarnog obrazovanja.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 19. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik  http://www.os-agmatos-tovarnik.skole.hr/skola/ploca oglasnoj ploči škole


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 13. 10. 2021. 12:32

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za ponedjeljak, 18.listopada, 2021. godine s početkom u 13 sati, u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš  Tovarnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.   Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto u školi,

3. Razno.


[OPŠIRNIJE]zapisnik sjednice školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 3. 9. 2021. 09:50

U privitku se nalazi zapisnik sjednice školskog odbora kao i odluka o primljenim asistentima.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 30. 8. 2021. 15:52

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za srijedu, 01.rujna, 2021. godine s početkom u 14 sati, u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš  Tovarnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.Primanje kandidata po završenom javnom pozivu za pomoćnike u nastavi,

3.   Razno.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o voditelju računovodstva
Ivan Kunac / datum: 9. 7. 2021. 08:07

ODLUKU

 

1.           Na radno mjesto voditelja računovodstva na  određeno puno radno vrijeme do pet  mjeseca prima se Elvira Cvitković,dipl.oec., s tim da se ugovor o radu sklapa sa 12.srpnjem, 2021.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti pritužba u roku od 15 dana tijelu koje je Odluku i donijelo.


[OPŠIRNIJE]Skraćeni zapisnik sjednice školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 9. 7. 2021. 08:05

[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 5. 7. 2021. 10:01

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za četvrtak, 08.srpnja, 2021. godine s početkom u 12 sati, u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš  Tovarnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2.Primanje kandidata po završenom natječaju za radno mjesto u školi,

3.   Razno.

 

                                                                                        Predsjednica ŠO


[OPŠIRNIJE]Konačan popis udžbenika za školsku godinu 2021./2022.
Ivan Kunac / datum: 5. 7. 2021. 09:00

U privitku se nalazi odluka o konačnom odabiru udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2021./2022.


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2021./2022.
Ivan Kunac / datum: 30. 6. 2021. 08:44

U prilogu se nalazi odluka o odabiru udžbnika za školsku godinu 2021./2022.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju